Fisty in Scrabble Dictionary

Lookup Word Points and Definitions

What does fisty mean? Is fisty a Scrabble word?

How many points in Scrabble is fisty worth? fisty how many points in Words With Friends? What does fisty mean? Get all these answers on this page.

Scrabble® and Words with Friends® points for fisty

See how to calculate how many points for fisty.

Is fisty a Scrabble word?

Yes. The word fisty is a Scrabble US word. The word fisty is worth 11 points in Scrabble:

F4I1S1T1Y4

Is fisty a Scrabble UK word?

Yes. The word fisty is a Scrabble UK word and has 11 points:

F4I1S1T1Y4

Is fisty a Words With Friends word?

The word fisty is NOT a Words With Friends word.

Our tools

Valid words made from Fisty

You can make 18 words from 'fisty' in our Scrabble US and Canada dictionary.

5 letters words from 'fisty'

FISTY 11 

4 letters words from 'fisty'

FIST 7FITS 7
SIFT 7 

3 letters words from 'fisty'

FIT 6IFS 6
ITS 3SIF 6
SIT 3STY 6
TIS 3 

2 letters words from 'fisty'

FY 8IF 5
IS 2IT 2
SI 2ST 2
TI 2 

All 5 letters words made out of fisty

fisty ifsty fsity sfity isfty sifty fitsy iftsy ftisy tfisy itfsy tifsy fstiy sftiy ftsiy tfsiy stfiy tsfiy istfy sitfy itsfy tisfy stify tsify fisyt ifsyt fsiyt sfiyt isfyt sifyt fiyst ifyst fyist yfist iyfst yifst fsyit sfyit fysit yfsit syfit ysfit isyft siyft iysft yisft syift ysift fitys iftys ftiys tfiys itfys tifys fiyts ifyts fyits yfits iyfts yifts ftyis tfyis fytis yftis tyfis ytfis ityfs tiyfs iytfs yitfs tyifs ytifs fstyi sftyi ftsyi tfsyi stfyi tsfyi fsyti sfyti fysti yfsti syfti ysfti ftysi tfysi fytsi yftsi tyfsi ytfsi styfi tsyfi sytfi ystfi tysfi ytsfi istyf sityf itsyf tisyf stiyf tsiyf isytf siytf iystf yistf syitf ysitf itysf tiysf iytsf yitsf tyisf ytisf styif tsyif sytif ystif tysif ytsif

Note: these 'words' (valid or invalid) are all the permutations of the word fisty. These words are obtained by scrambling the letters in fisty.

Definitions and meaning of fisty

fisty

Etymology

fist +‎ -y. Doublet of fistic.

Pronunciation

  • Rhymes: -ɪsti

Adjective

fisty (not comparable)

  1. (obsolete) Involving the fists; pugilistic.

Source: wiktionary.org
  • like a fist.
    (source: Collins Scrabble Dictionary)